Köyümüz, Safranbolu ilçesinin İslam öncesi döneminden kalan birkaç köyünden birisi ve en büyüğüdür.Kuruluş yılları açısından ve eski dönemdeki isimleri hakkında elimizde bir bilgi ve belge mevcut değildir.

Bizim bildiğimiz tek ismi Yazıköy’dür.Bu isim de köy arazisinin düz bir ova üzerine kurulu olmasından dolayı verilmiştir.Köyümüzde eski dönemden kalmış bir kaç yapı kalmıştır.

Burada vereceğimiz bilgiler büyüklerimizden duyduğumuz,kulaktan dolma ve resmi olmayan bilgilerdir.Vereceğimiz bilgilerin doğruluk oranı da buna göre zayıftır.

Büyüklerimizin söylediklerine göre,Rum tebaa 1950′li yıllarda ki büyük göç zamanına kadar köyümüzde yaşamışlardır.Bizim iki kuşak büyüklerimiz kilisenin faal olduğunu söylemişlerdir.Kilisenin kapısı üzerinde 1853 rakamı yazmaktadır,dolayısıyla bu tarihlerde yapılmış veya restore edilmiştir.Kilise yanında bulunan papaz konağı da bu tarihlerde yapılmış olmalıdır.Bazı kaynaklar aynı bölgede bulunan hamamın’da 18. yy. da yapıldığını belirtmektedirler.Çocukluğumuzda öğrendiğimiz kadarıyla, Aydere mevkiinde manastır olduğu söylenen temelden biraz yukarıda duvar kalıntıları bulunmaktaydı.Bu mevkiinin kuzeyinde şu anda Cafer Oel’in bağının üst bölümünde mezarlıkları olduğu belirtilen arazi ormanlık olmuştur.

Rivayet’e göre Rum tebaa hangi yıllarda olduğunu meçhul o zamanlar surlarla çevrili Asar mahallesinde yaşarlarmış.Yani Türkler’den ayrı olarak bir yaşam sürerlermiş.Yalnız haftanın bir günü pazar kurulurmuş (perşembe) ve kapılar açılırmış.Türkler’le o gün alışveriş yaparlarmış.

Eski dönemlerden kalma yer isimleri de zamanın azizliğine uğrayarak kaybolup gitmişler,bildiğimiz birkaç Rumca olabilecek isim hatırımızda kalmıştır.Mazgarda,Mataş’ın havuzu ve Çeçe bahçesi bizim bildiğimiz isimlerdir.Bunların da rumca olduğunu iddia edemeyiz,dilimize yabancı kelimeler olduklarından böyle bir kanıya varmış bulunmaktayız. Elimizde Rum tebaa’ya aiy hiçbir bilgi bulunmamakla birlikte,Türkler dönemine ait de belge türünde bir bilgi bulunmamaktadır.

Yine büyüklerimizden duyduk ki olarak yazacağız.Köyümüz sokakları dar ve evler birbirine bitişik nizamdadır.Bu yüzden iki veya üç defa çok büyük yangın geçirdiği, hatta köyün tamamen yandığı söylenmektedir. Zamanını bilmediğimiz fakat yakın bir zamanda köyümüzde büyük bir salgın hastalık vukuu bulduğu söylenmektedir. Köyün girişindeki aşağı pınar’ın üzerindeki mezarlık bölümüne toplu mezar kazılıp bu salgında ölenlerin gömüldüğü söylenmektedir,toplu mezar kazılacak kadar büyük bir ölüm vukuu bulmuş.

Yazıköy Hamamı Arka Görünüş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir